Товарознавча експертиза

Товарознавча експертиза

Проведення судової товарознавчої експертизи необхідно для встановлення якості продукції, перевірки відповідності її параметрів характеристикам, заявленим в документації. Оцінка якості товарів може здійснюватися як для окремо взятої одиниці, так і для цілої партії.

Товарознавча експертиза необхідна:

 • при розбіжності між покупцем і торговим підприємством в разі обміну або поверненні неякісного товару (часто продавці відмовляються обміняти неякісний товар або повернути гроші, посилаючись на неправильну експлуатацію товару);
 • для визначення факту наявності та причин утворення дефектів товару;
 • для визначення відповідності якості товару нормам і стандартам, що діють на території України;
 • для визначення якості товару на підставі результатів лабораторних випробувань і досліджень;
 • для оцінки якості товару, що має дефекти зовнішнього вигляду;
 • для визначення відсотка втрати якості товару від наявності будь-яких дефектів;
 • при необхідності визначення відсотка уцінки товару;
 • для встановлення ринкової вартості товару.

Товарознавча експертиза широко поширена як в судовому, так і в досудовому порядку, об’єктами дослідження можуть виступати непродовольчі товари, а саме:

 • текстильна, шкіряна та металева галантерея;
 • скляні товари;
 • керамічні товари;
 • будівельні матеріали;
 • електро – товари та побутова техніка;
 • текстильні товари;
 • хутряні товари;
 • взуттєві товари;
 • ювелірні товари та годинник;
 • папір і вироби з нього;
 • технічно складні товари, обладнання.

Незалежна експертиза товару неналежної якості допомагає виявити:

 • рід, вид, марку, комплектність товару;
 • конкретні особливості, які не відповідають зазначеним у супровідних документах властивості;
 • можливість експлуатації об’єкта з виявленими дефектами.

У разі необхідності, питання, на які експерт повинен дати відповідь, можуть бути скориговані. Також затребувані послуги проведення дослідження після виникнення події (пожежі, затоплення і т.д.), що спричинило за собою псування товарних одиниць. Таке товарознавче дослідження допомагає оцінити вартість постраждалої продукції і розмір компенсації.

Нашими експертами здійснюється незалежна товарознавча експертиза по Україні. Ми виконуємо дослідження, спрямовані на виявлення властивостей будь-яких товарів, в тому числі складних технічних пристроїв і обладнання. Отриманий експертний висновок буде вагомим аргументом для суду, якщо справа вже знаходиться на стадії розгляду, і стане підставою для звернення в контролюючу організацію, якщо аналіз проводився в досудовому порядку, за заявою замовника.

Товарна експертиза може проводитися при необхідності в ході судових розглядів, включаючи кримінальні справ, коли потрібні спеціалізовані знання для встановлення факту відповідності або невідповідності. Крім того, проведення експертизи якості споживчих товарів може проводитися за наявності розбіжностей між виробником, продавцем і покупцем на предмет встановлення рівня заявленої якості або ж відповідності якості певним нормативам. Також незалежна товарознавча експертиза проводиться для визначення вартості певного різноманітного майна, обладнання та товарів, їх технічного стану і якості, причин пошкоджень, відповідності упаковки.

Головні питання, на які експерт може дати відповідь в ході експертизи товарів є:

 • який розмір матеріальної шкоди, яка була завдана власникові товару (обладнання) в ході виникнення непередбачених обставин (пожежі, стихійного лиха);
 • яка вартість товару діяла на дату виникнення збитків або проведення дослідження;
 • яким заявленим характеристикам відповідає чи не відповідає товар;
 • які дефекти присутні в товарі;
 • чи можлива експлуатація товару при певному дефекті;
 • до якого роду, виду і марки належить товар.

Незалежна товарна експертиза товарів проводиться на підставі звернення юридичних або фізичних осіб, пред’явленого в формі заяви.

Класифікація та види експертиз якості товарів

Експертиза товарів може бути незалежною або залежною. При незалежному дослідженні в процесі беруть участь особи, незацікавлені в її результатах. При залежному дослідженні – особи, які зацікавлені в результатах дослідження, наприклад співробітники якої-небудь торгової фірми.

В залежності від поставленої мети можуть використовуватися окремі методи дослідження або ж їх поєднання:

 • вимірювальні;
 • органолептичні;
 • розрахункові;
 • статистичні.

На підставі результатів товарознавчої експертизи складається експертний висновок, який складається з трьох частин:

 1. вступної, в якій наводиться безпосередньо характеристика справи, по якоій призначена судова експертиза, а також вказуються питання, поставлені перед експертом;
 2. дослідницької, в якій викладається процес ходу дослідження, а також його результати, наводиться наукове обґрунтування зазначених фактів;
 3. заключною, тут вказуються висновки на підставі дослідження представленого товару.

Ціна на проведення незалежної або судової товарної експертизи може коливатися в залежності від специфіки розгляду, його терміновості і кількості фахівців, необхідних для участі в експертизі.

Терміни та вартість проведення експертизи і оцінки

Термін виконання: від 2 годин.
Ціна: договірна.